Princh Protective Keyboard

Mitigér risikoen for, at borgeres data og penge stjæles ved hjælp af hardware keyloggers.

Protective Keyboard

Problemet

Offentligt tilgængelige publikumspc’ere er de seneste år i tiltagende grad blevet udsat for, at kriminelle på forskellig vis installerer hardware keyloggers  med det formål at stjæle borgeres følsomme data og penge. Biblioteker og andre offentlige institutioner har forsøgt at beskytte sig mod dette ved at afskærme adgang til computerens hardware og via øget opsyn. Problemet eksisterer dog stadig.

Løsningen

Princh har i samarbejde med danske biblioteker udviklet en løsning på problemet; en software-løsning, der deaktiverer karakterinput fra det fysiske tastatur, når der skal indtastes følsom information såsom e-mail logins, Nem-ID, betalingskort. I stedet anvender brugeren et virtuelt tastatur på skærmen via musen.

Anvendt med succes

Løsningen er med succes anvendt mod keyloggers

Løsningen anvendes i dag af flere kommuner og biblioteker, og det er påvist, at input via Princh Protective Keyboard ikke kan registreres af keyloggeren.

Relevante insitutioner

Løsningen er relevant for publikumscomputere i en række forskellige institutioner:

 • Biblioteker
 • Borgerservice
 • Jobcentre
 • Plejecentre
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Med flere
Princh is for all organisations
User Friendly

Hvorfor anvende Princh’s Protective Keyboard?

 • Reducér væsentligt risikoen for, at borgeres følsomme data, identitet eller penge stjæles
 • Reducér behovet for personalets kontrol og inspektion af publikumspc’erne
 • Giv borgerne en fornemmelse af, at der gøres, hvad der kan, for at beskytte dem
 • Bevar borgernes mulighed for at anvende USB-porten
 • Princh maskerer NemID brugernavn/CPR-nummer ligesom et password

Nøglefunktioner

Easy to use and intuitive printing solution

Detektering af følsomme tekstinputfelter

Free printing platform

Automatisk visning af virtuelt keyboard ved klik på følsomt tekstinputfelt

Online payment for printing

Tekstinput fra det fysiske keyboard deaktiveres

Online payment for printing

Tydelig information til brugeren om hvad der sker og hvorfor

Online payment for printing

Skræddersyede keyboards til felttypen for at øge brugervenligheden

Online payment for printing

Maskering af NemID brugernavn/CPR-nummer

Online payment for printing

Visning af bibliotekets eget logo på tastaturet

Online payment for printing

Kommer straks: Forskellige tastaturstørrelser og “touch skærm mode”

Online payment for printing

Kommer straks: Tilpasning af farvevalg og tekst efter bibliotekets eget designudtryk

Risikoanalyse ved brug af offentligt tilgængelig computer

For at kunne træffe en beslutning om, hvordan trusler mod borgeres IT-sikkerhed bedst muligt håndteres, er det hensigtsmæssigt at foretage en risikoanalyse, der kortlægger de forventede trusler og vurderer deres sandsynlighed og afledte konsekvens.

Princh har lavet en sådan risikoanalyse med input fra IT-medarbejdere i danske biblioteker, der skal ses som input til det enkelte biblioteks eget arbejde med IT-sikkerhed og mitigering af observerede risici.

Download Risikoanalyse

Kompatibilitet og udrulning

Løsningen er kompatibel med følgende styresystemer og browsere:

 • Windows, Mac, Chromebooks og Linux
 • Chrome, Edge og Firefox

Løsningen er tilgængelig via de respektive browser extension/add-on stores og kan nemt udrulles til større netværk e.g. ved hjælp af Group Policies.

Tailored Pricing

Pris

Pris for biblioteker inkl. support og opdateringer:

Kampagnerabat på 25% ved bestilling inden udgangen af 2021.

Prisen for brug i resten af kommunen følger samme model.